Hjelp til Nepal

De tyske farmasøytene fra vår søsterorganisasjon, PSF Tyskland, har nå reist fra Nepal. Men katastrofen er langt fra over. Her er historien til Krishna Pyari Suwal fra Bhaktapur, som var en av dem som fikk hjelp på helsestasjonen der PSF Tyskland bidro med legemiddelkompetanse, vannrenseanlegg, medisiner og medisinsk utstyr.

Krishna bor i en bølgeblikkhytte, der familien på fem deler 12 kvadratmeter og en seng. Hun kom til helsestasjonen med feber, hoste, rennende nese og sår hals. (mer…)