Reisebrev fra Ghana

Kjære leser

29.november reiste vi, Siri Valen Egeland og Anne-Marie Vingdal Tessem, til Ghana for å diskutere oppstart av et nytt, felles skandinavisk FUG-prosjekt, sammen med to fra Sverige og to fra Danmark. Vi skandinaver var enige om å reise nedover med et åpent sinn og stor fleksibilitet – noe som kom til god nytte!

Sten Olsson (leder FUG Sverige) har vært i Ghana ved flere anledninger, og deltok på en konferanse i Accra uken før vi andre kom. Amila Zekovic (FUG Danmark), som dere kanskje hørte snakke på Verdens farmasøytdag, var tre måneder i Ghana i forbindelse med masteroppgaven sin, som omhandler falske legemidler.

FUG skulle nå møte representanter fra Den Anglikanske Kirke og Lady Pharmacist Association of Ghana (LAPAG). Dette er historien om hvordan det gikk.

(mer…)

FUG starter prosjekt i Ghana igjen

FUG Skandinavia har nettopp vært i Ghana for å delta på en workshop der prosjektet ble planlagt.

(mer…)

Starter nytt prosjekt i Ghana

Farmasøyter uten grenser i Norge, Sverige og Danmark har tidligere jobbet sammen for å avdekke falske legemidler i Ghana ved hjelp av HPLC-analyser. (mer…)

Endelig i Ghana!

Farmasøyt Marianne Munkerud har vært innom Universitetet i Accra og snakket med Henry Nettey, i tillegg til tre ansatte som har ansvar for labene der, for å komme i gang med analyser av falske legemidler.

Det ser ikke ut til å være noe problem å kjøpe en HPLC her i Ghana, det finnes flere leverandører av lab-utstyr og instrumenter. Ved behov for reservedeler skal det være uproblematisk å skaffe ting forholdsvis raskt.

Jeg etterspurte labprosedyrer fra de som var labansvarlige, men det virket ikke som det fantes noe skriftlig på det området. Håndtering av risikoavfall var så vidt jeg forsto heller ikke satt i system. Vi hadde litt forskjellig forståelse av hva som er spesial/risikoavfall, en av de labansvarlige var veldig opptatt av radioaktivt avfall.
Jeg har ikke funnet noe om regler/lover/forskrifter om avfallshåndtering. Jeg skal undersøke nærmere hos Environmental Protection Agency, evt. også hos Ghana Standards Authorities, der de har en pesticidlab, eller ved andre fakulteter på universitetet.
Prosedyrer for innsamling av prøver med alt det innebærer venter jeg litt med,til jeg har lest meg opp på området.  

(mer…)