Endelig i Ghana!

Farmasøyt Marianne Munkerud har vært innom Universitetet i Accra og snakket med Henry Nettey, i tillegg til tre ansatte som har ansvar for labene der, for å komme i gang med analyser av falske legemidler.

Det ser ikke ut til å være noe problem å kjøpe en HPLC her i Ghana, det finnes flere leverandører av lab-utstyr og instrumenter. Ved behov for reservedeler skal det være uproblematisk å skaffe ting forholdsvis raskt.

Jeg etterspurte labprosedyrer fra de som var labansvarlige, men det virket ikke som det fantes noe skriftlig på det området. Håndtering av risikoavfall var så vidt jeg forsto heller ikke satt i system. Vi hadde litt forskjellig forståelse av hva som er spesial/risikoavfall, en av de labansvarlige var veldig opptatt av radioaktivt avfall.
Jeg har ikke funnet noe om regler/lover/forskrifter om avfallshåndtering. Jeg skal undersøke nærmere hos Environmental Protection Agency, evt. også hos Ghana Standards Authorities, der de har en pesticidlab, eller ved andre fakulteter på universitetet.
Prosedyrer for innsamling av prøver med alt det innebærer venter jeg litt med,til jeg har lest meg opp på området.  

(mer…)

Reklamer

Velkommen til FUG-bloggen!

Vi håper at den nye bloggen vår kan bidra til økt debatt og kunnskap om globale problemstillinger for legemidler. Samtidig vil vi vise fram hva vi i FUG gjør for å hjelpe andre!